Voor professionals

Wij geloven dat jeugdhulp het beste slaagt als je aan weet te sluiten bij de individuele vraag van het gezin of de jongere. Door geen oordeel te hebben over wat is geweest, maar te werken aan de mogelijkheden van morgen.

Wanneer gezinshulp of begeleiding?

Zodra er dusdanige problemen zijn ontstaan binnen het gezin en het opvoeden niet goed (meer) lukt, kan ambulante gezinshulp uitkomst bieden. Zo kan er sprake zijn van financiële, psychische of verslavingsproblematiek of dreigt er een scheiding. Het is dan belangrijk om onafhankelijke hulp en advies in te schakelen.

Eén aanspreekpunt


Vivens biedt één aanspreekpunt vanaf de aanmelding. Dit is de hulpverlener die uiteindelijk het begeleidingstraject zal gaan uitvoeren. Dit zorgt voor korte lijnen waardoor we vaak al binnen een paar dagen of weken kunnen starten met de begeleiding. Dit is in het belang van het gezin of de jongere, waar de vraag vaak acuut is. Uiteraard kunnen meerdere gezinsbegeleiders ingezet worden indien de situatie hierom vraagt.

Wij geloven dat jeugdhulp het beste slaagt als je aan weet te sluiten bij de individuele vraag van het gezin of de jongere. Door geen oordeel te hebben over wat is geweest, maar te werken aan de mogelijkheden van morgen.

Zodra er dusdanige problemen zijn ontstaan binnen het gezin en het opvoeden niet goed (meer) lukt, kan ambulante gezinshulp uitkomst bieden. Zo kan er sprake zijn van financiële, psychische of verslavingsproblematiek of dreigt er een scheiding. Het is dan belangrijk om onafhankelijke hulp en advies in te schakelen.

Methodiek

Methoden waar onze begeleiders bekend mee zijn, zijn gericht op het vergroten van het zelfinzicht, het zelf oplossend vermogen en het vergroten van de zelfredzaamheid. Methoden waar wij ons verwant mee voelen zijn o.a. het Eigen Initiatief Model, Geef me de vijf, Brainblocks, Op Eigen Benen en de Stoplichtmethode.

De basis van onze werkwijze is dat we niet werken vanuit het defect of een diagnose, maar kijken naar wat (nog) wel mogelijk is.

Kwaliteit

Onze begeleiders hebben meerdere jaren werkervaring op hbo- of wo- niveau, beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en zijn ingeschreven in het SKJ-register. Intern besteden wij veel aandacht aan het vergroten en op peil houden van de kwaliteit middels supervisie, intervisie en trainingen.